Katı ve sıvı gıdaların, ambalajlı veya ambalajsız olarak 1.000 – 6.000 barlar arasında yüksek basınçlara maruz kalmasına yüksek basınç prosesi (HPP) ismi verilmektedir. HPP teknolojinin temel amacı, gerekli gıda güvenliği seviyesini elde ederken gıda maddelerinin tazelik ve lezzet özelliklerini en üst seviyeye çıkartmaktır. HPP enzimleri, proteinler, lipitler ve hücre zarları gibi büyük moleküller ve mikrobiyal hücre yapılarını bozarken (ürünün raf ömrünü azaltan etmenler) vitaminler ve lezzet bileşenleri gibi küçük molekülleri etkilemez. Ürün boyut ve geometrinin bu proseste hiçbir önleminin olmaması en önemli avantajlardan bir tanesidir.